Home

Welkom op de site van de Nederlandse school De Knikkers!

De Knikkers is een Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) school in Buenos Aires. De school is aangesloten bij de stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB).  Voor meer informatie, kunt u onderstaande website bezoeken.

Logo NOB

De NOB wordt door de Nederlandse overheid via het Ministerie van OCW gefinancierd en heeft als taak het Nederlandse onderwijs in het buitenland te stimuleren en te begeleiden. De Knikkers is op 4 augustus 2006 van start gegaan. We bieden naschools onderwijs voor kinderen in schoolgaande leeftijd. Op dit moment telt de school 41 leerlingen; we geven onderwijs aan peuters en aan leerlingen in het PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs) op verschillende locaties in de stad en in de noordelijke buitenwijken (Zona Norte). In principe staat de school het hele jaar open voor inschrijving van nieuwe leerlingen. De lessen worden verzorgd door bevoegde Nederlandse leerkrachten. Het onderwijsteam bestaat momenteel uit een onderwijscoördinator/leerkracht, een leerkracht en twee onderwijsassistenten. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen, waar kinderen worden ingedeeld op basis van niveau en leeftijd. We gebruiken erkende leer- en toetsmaterialen uit Nederland.

Het schooljaar loopt parallel met de Argentijnse kalender d.w.z. van eind februari tot december en de schoolvakanties vallen op dezelfde wijze samen met het lokale schoolrooster. Daarnaast worden er in de loop van het schooljaar met regelmaat extra activiteiten georganiseerd: naast het vieren van koningsdag en sinterklaas  organiseren we ook 1 keer per 2 maanden een culturele dag, waar we op een creatieve, educatieve en sportieve manier invulling geven aan een (Nederlands of Belgisch) thema. Tevens vindt jaarlijks in november het Knikkerkamp plaats.

Mocht u interesse hebben om uw kind(eren) te laten deelnemen aan de lessen, neem dan contact op met het bestuur via emailadres deknikkers.info@gmail.com


Blog op WordPress.com.