Onderwijsinspectie nov ’15

In november 2015 kwam de onderwijsinspectie bij de Knikkers op bezoek. In twee dagen heeft de onderwijsinspecteur de lessen bezocht en gesproken met het bestuur, het onderwijsteam en met de ouders. De volledige rapporten staan onderaan dit bericht.
De algemene conclusie is:
Na een positief rapport van de onderwijsinspectie in 2011 heeft NTC de Knikkers
de kwaliteit van het onderwijs weten vast te houden. Sommige indicatoren,
vooral in het didactisch handelen, zijn zelfs verbeterd. Dat is een compliment
voor het team dat dit jaar begonnen is en constructief voortbouwt op aanwezige
kwaliteit. Dat komt mede door goede onderlinge samenwerking en de adequate
aansturing van de coördinator. Ook de kwaliteitszorg is nu beoordeeld en in z’n
geheel als voldoende gewaardeerd. Dat is een compliment voor het (nieuwe)
bestuur, dat werk maakt van het cyclische proces van analyseren, handelen en
evalueren.
De ouders waarmee gesproken is, hebben een positief beeld van de school. Ze
zijn zeer tevreden over de wijze waarop hun kinderen worden onderwezen, de
contacten en de culturele activiteiten.’

Samenvattend geldt het volgende algemeen beeld

• NTC de Knikkers heeft de behaalde kwaliteit sinds het laatste bezoek

weten vast te houden en op sommige punten verder verbeterd.

• De school haalt voldoende resultaten voor het vakgebied Nederlandse

taal.

• De school kan zich voldoende verantwoorden over het leren van de

leerlingen en heeft een duidelijke visie op het onderwijsprogramma, zodat

aansluiting met het onderwijs in Nederland op peil blijft.

• Het aanbod is eigentijds en de leerlijnen zijn duidelijk.

• De leraren geven op een adequate wijze les. De lessen spreken de

leerlingen aan en de leraar weet de leerlingen te stimuleren om te leren.

De leraar sluit daarbij voldoende aan op wat de leerlingen nodig hebben.

• Op NTC de Knikkers is sprake van een veilig en prettig schoolklimaat.

Afspraken en regels over de omgang met elkaar zijn bekend bij alle

betrokkenen en worden ook nageleefd. Leerlingen en leraren hebben het

naar hun zin op de school en de ouders zijn tevreden.

• De school gebruikt de informatie van de toetsen en hun observaties om

hun onderwijs af te stemmen op het niveau en de ontwikkeling van de

leerlingen.

• De school kent een professionele kwaliteitscultuur. Bestuur en team

handelen vanuit een gezamenlijke visie, die bijdraagt aan de

kwaliteitsverbetering.

Definitief Rapport primair onderwijs de Knikkers

Definitief Rapport voortgezet onderwijs de Knikkers

Advertenties
Categorieën: Uncategorized

Berichtnavigatie

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: