Leermethode

De Knikkers biedt de 5 vakgebieden van de Nederlandse taal aan: taal, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen.
Voor de groepen 1, 2 en 3 maken wij gebruik van de methode: de Leessleutel. De groepen 4 tot en met 8 werken met de methode Taalactief. De methode Taalactief biedt lessen voor de vakken taal, spelling en woordenschat. Voor het vak begrijpend lezen maken we gebruik van de teksten van Nieuwsbegrip. Voor de leerlingen in het VO gebruiken we de methode Nieuw Nederlands.

Om te controleren of ons aanbod aansluit bij het niveau van de kinderen en om te controleren of de kinderen vooruitgang boeken, maken we gebruik van de door de NOB en de onderwijsinspectie voorgeschreven toetsen van Cito. Wij toetsen de kinderen begin juni. We maken gebruik van de toetsen: Begrijpend Lezen, Woordenschat, Spelling, AVI en DMT. De TAK-toets nemen we optioneel af.

De leermethoden waar wij mee werken zijn de leermethoden die de stichting NOB adviseert.

Advertenties

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.